Nieuwsbrief juni 2015
Jaarverslag 2014 Steunpunt Scouting Ov.
Be Cool
Sign. Huiselijk Geweld & Kindermishand.Scouting Overijssel volgen op Twitter
In verband met de bezuinigingen op de provinciale subsidie is het kantoor van het Steunpunt Scouting Overijssel aan de Leusveenweg 21 in Hengelo gesloten. Vanaf nu werken onze medewerkers vanuit huis.
Het algemene telefoonnummer is 06-24850330 en Scouting Overijssel is op maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 - 17.00 uur telefonisch te bereiken. Het algemene e-mailadres blijft info@scoutingoverijssel.nl.
Het postadres is: H.W. Iordensweg 54, 7391KE Twello.
Onze medewerkers Monika van Boheemen, Ruud Egberts, Hannie Oude Aarninkhof en Sylvia Wichink zijn rechtstreeks te bereiken op de bekende telefoonnummers en e-mailadressen.

Trainingsposter 2015-2016 beschikbaar
Rechts op de pagina, onder downloads en links kun je de splinternieuwe trainingsposter 2015-2016 downloaden, met daarop alle trainingen en activiteiten in het komende scoutingseizoen! Kijk voor meer informatie over trainingen onder "Scouting Academy".

Workshopavond 2015
Op zaterdag 21 november 2015 vindt de, laatste, workshopavond van Scouting Overijssel plaats in Delden. Er is een ruim aanbod van workshops, van 1 of 2 uur. Opgeven kan via sol.scouting.nl onder inschrijven trainingen. Deelname is gratis! Vooraf kun je deelnemen aan een warme maaltijd, dat kost je dan 4,00 euro. Het programma start om 19.00 uur. Als je wilt mee-eten dan verwachten we je om 17.30 uur. Onder downloads en links aan de rechter kant van deze pagina vind je de poster met daarop alle informatie!

Oud-voorzitter Hans Kobes overleden
Zo kort na het overlijden van onze oud-collega Jan Pruis ontvingen wij het bericht van het overlijden van onze oud-voorzitter van het steunpuntbestuur Hans Kobes. Hans was voorzitter van 2000 t/m 2012 en heeft zijn beste krachten gegeven voor het steunpunt en Scouting (in) Overijssel. Zo kwam er dankzij zijn inzet extra subsidie voor het steunpunt zo'n 10 jaar geleden. Naast voorzitter was Hans lid van het redactieteam van ons kaderblad Over en Weer. Wij gedenken hem met respect en danken hem voor zijn inzet voor Scouting.

Jan Pruis overleden
Op zondag 26 juli j.l. is onze oud-medewerker Jan Pruis overleden: "Mister Scouting Overijssel". Hoewel Jan al geruime tijd ziek was komt zijn overlijden toch plotseling en als een schok. Jan heeft zich 35 jaar met hart en ziel ingezet voor Scouting (in) Overijssel en wij gedenken hem met respect en dankbaarheid voor wat hij gedaan heeft voor scouting. Wij wensen zijn (klein)kinderen en zijn vriendin veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Bestuur en medewerkers Steunpunt Scouting Overijssel.

Uit de rouwkaart:
Correspondentieadres: Vollenhovekade 8, 3826 EA Amersfoort

Nieuw postadres steunpunt
Vanaf heden is het nieuwe postadres voor het Steunpunt Scouting Overijssel: H.W. Iordensweg 54, 7391KE Twello.

Nieuwsbrief juni 2015
Links in het sub-menu kun je de nieuwsbrief van juni 2015 van het steunpunt downloaden!

Jaarverslag 2014
Het jaarverslag 2014 van Steunpunt Scouting Overijssel is te downloaden. Kijk links in het submenu

Nieuw PR materiaal
Het steunpunt leent vanaf nu ook nieuwe roll-up banners uit met het thema: Laat je uitdagen!. Leuk voor PR activiteiten. Op te halen in Twello. Afspraak via: info@scoutingoverijssel.nl

Modules te downloaden
Onder 'Scouting Academy' kun je de teksten van de 12 modules van de Scouting Academy downloaden.

Scoutingblokkendoos
De Scoutingblokkendoos is een manier om taken te verdelen binnen een team. In dit geval het bestuur. Uit onderzoek is gebleken dat verschillende groepen en regio’s op verschillende manieren met besturen omgaan. Dit kan er toe leiden dat bepaalde taken blijven liggen. Deze blokkendoos is dus een hulpmiddel bij het verdelen van taken.
Door de blokken te verdelen en te kijken wie welke blokken heeft, kun je zien welke taken verdeeld
zijn en welke taken blijven liggen. Dit maakt de taakverdeling overzichtelijk en duidelijk voor iedereen in het bestuur. Zie onder Scouting Academy en dan onder kwalificatie van bestuurders en NDLG.

 poster workshopavond 2015

trainingsposter 2015-2016

meest actuele informatie trainingen 2015-2016