Jaarverslag 2013 Scouting Overijssel
Nieuwsbrief februari 2014
Besturenmiddag 2014
Nieuwe 1-avondtraining over pesten
Activiteiten Trapperskamp in 2014
Scouting goed voor 160 miljoen per jaar!
Roverscoutsgame te leen bij steunpunt
Sign. Huiselijk Geweld & Kindermishand.
Boek 100 jaar scouting in Overijssel



Scouting Overijssel volgen op Twitter




Steunpunt gesloten op woensdagen en donderdagen vanaf 1 februari 2014
Doordat er door de bezuiniging op de provinciale subsidie minder medewerkers zijn is het steunpunt voortaan op woensdagen en donderdagen gesloten! Ook op andere dagen kan er soms geen bezetting zijn, bel daarom eerst even als je wilt komen!

De data voor de trainingen in het nieuwe seizoen 2013-2014 staan op onze Trainingsposter, onder 'downloads en links' hiernaast te dowwnloaden.

De eerstkomende trainingsactiviteiten zijn:

Voor leidinggevenden

Modules in groepen, clusters en regio's

14 mei: avondmodule 8 en 12, Ariens Buette, Deventer

Weekenden
10 en 11 mei: modules 4 t/m 12, Van Rossum-Elisabeth, Delden

Kampeertraining voor Welpen- en Scoutsleiding en Explorerbegeleiding
29 mei t/m 1 juni, Ada's Hoeve Ommen

Nieuw: de Scoutingblokkendoos
De Scoutingblokkendoos is een manier om taken te verdelen binnen een team. In dit geval het bestuur. Uit onderzoek is gebleken dat verschillende groepen en regio’s op verschillende manieren met besturen omgaan. Dit kan er toe leiden dat bepaalde taken blijven liggen. Deze blokkendoos is dus een hulpmiddel bij het verdelen van taken.
 
Door de blokken te verdelen en te kijken wie welke blokken heeft, kun je zien welke taken verdeeld
zijn en welke taken blijven liggen. Dit maakt de taakverdeling overzichtelijk en duidelijk voor iedereen in het bestuur. Zie onder Scouting Academy en dan onder kwalificatie van bestuurders en NDLG.

Modules te downloaden
Onder 'Scouting Academy' kun je de teksten van de 12 modules van de Scouting Academy downloaden.

Kijk voor meer informatie over trainingen onder "Scouting Academy".



meest actuele info trainingen 2013-2014

poster Trainingen 2013-2014