Nieuwsbrief september 2014
50 jonge mantelzorgers op TVK
Be Cool
Jaarverslag 2013 Scouting Overijssel
Nieuwe 1-avondtraining over pesten
Sign. Huiselijk Geweld & Kindermishand.Scouting Overijssel volgen op Twitter
In verband met de bezuinigingen op de provinciale subsidie is het kantoor van het Steunpunt Scouting Overijssel aan de Leusveenweg 21 in Hengelo gesloten. Vanaf nu werken onze medewerkers vanuit huis.
Het algemene telefoonnummer is nu 06-24850330 en Scouting Overijssel is op maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 - 17.00 uur telefonisch te bereiken. Het algemene e-mailadres blijft info@scoutingoverijssel.nl.
Het postadres is: postbus 39, 7390AA Twello.
Onze boekhouding is te bereiken via boekhouding@scoutingoverijssel.nl

Onze medewerkers Monika van Boheemen, Ruud Egberts, Hannie Oude Aarninkhof en Sylvia Wichink zijn rechtstreeks te bereiken op de bekende telefoonnummers en e-mailadressen.

Trainingen
De planning van trainingen voor het seizoen 2014-2015 is rond. Alle informatie vind je op de trainingsposter, onder 'downloads en links' hiernaast te downloaden. De eerstkomende trainingsactiviteiten zijn:

Modules in groepen, clusters en regio's:
*25 oktober: modulendag (module 1, 6, 8, 9) bij 't Volbert in Enschede

*31 oktober: avondmodule 9 of 10, bij Hopman Kippersgroep in Zwoll

*15 november: modulemiddag 4, 7, 8 of 10, bij IJsselgroep Zwolle

Weekend 21 en 22 november: module 1, 5, 6, 8 en 12 bij St. Jorisborch Holten (dit weekend zit al vol)


Buitendag 28 september: De Buitendag 2014 zit er weer op! Een geweldige dag met goede workshops, mooi weer en gemotiveerde deelnemers! Zie voor foto's onder 'foto's' hierboven in de groene balk. Volgend jaar geen Buitendag, maar weer een workshopavond in november. Meer informatie volgt t.z.t.!

Modules te downloaden
Onder 'Scouting Academy' kun je de teksten van de 12 modules van de Scouting Academy downloaden.

Kijk voor meer informatie over trainingen onder "Scouting Academy".

Scoutingblokkendoos
De Scoutingblokkendoos is een manier om taken te verdelen binnen een team. In dit geval het bestuur. Uit onderzoek is gebleken dat verschillende groepen en regio’s op verschillende manieren met besturen omgaan. Dit kan er toe leiden dat bepaalde taken blijven liggen. Deze blokkendoos is dus een hulpmiddel bij het verdelen van taken.
Door de blokken te verdelen en te kijken wie welke blokken heeft, kun je zien welke taken verdeeld
zijn en welke taken blijven liggen. Dit maakt de taakverdeling overzichtelijk en duidelijk voor iedereen in het bestuur. Zie onder Scouting Academy en dan onder kwalificatie van bestuurders en NDLG.

 meest actuele info trainingen 2014-2015

trainingsposter 2014-2015